Elektronické recepty - aktuální informace

Vážené kolegyně a kolegové, 
rád bych vás stručně informoval o zasedání zdravotního výboru 
Poslanecké sněmovny dne 9.1.2018, které bylo věnováno elektronickým 
receptům. 
Úvodem jedna dobrá zpráva: Nový pan ministr Vojtěch veřejně uznal, 
že viníkem zpoždění při registraci lékařů do systému 
elektronických receptů není Česká lékařská komora a naopak komoře 
poděkoval za spolupráci. Ačkoliv nechápu, proč si úředníci SÚKLu 
neprovádějí validaci lékařů sami přímo ze Seznamu lékařů, který 
je veřejně dostupný na našich webových stránkách, přislíbil jsem, 
že komora bude i nadále tuto činnost bezúplatně pro stát 
zajišťovat. 
A nyní již zprávy horší. Z diskuse vyplynulo, že zástupci 
ministerstva zdravotnictví, a bohužel to platí i pro část poslanců, 
mají pocit, že elektronické recepty fungují bez větších problémů. 
Na mé upozornění, že destruktivní chaos ve zdravotnictví nenastal 
pouze díky tomu, že tisíce lékařů předepisují léky v zájmu 
pacientů, leč v rozporu se zákonem, klasickým způsobem, reagovali s 
údivem. Skutečnost je však taková, že stát nařídil používat 
něco, co řádně nefunguje. Pokud bychom striktně dodržovali zákon, 
byla by to pro naše pacienty katastrofa. 
ČLK připravila pro poslance MUDr. Jaroslava Dvořáka (SPD) 
pozměňovací návrh, podle kterého by elektronické recepty měly být 
znovu nepovinnou alternativou podobně jako je tomu v Německu nebo v USA. 
Pan poslanec však po poradě s dalšími členy zdravotního výboru tento 
návrh nakonec stáhl z projednávání. 
Senát ČR přijal 6.12.2017 drtivou většinou usnesení, že navrhuje 
odklad povinnosti používat elektronické recepty o dva roky a vyzval 
poslance, aby jeho návrh schválili ve zrychleném projednání cestou 
tzv. jednoho čtení. Poslanecká sněmovna se rozhodla názor senátorů 
ignorovat a ani na tomto zasedání zdravotního výboru nebyl senátní 
pozměňovací návrh vůbec projednáván. 
Jediným diskutovaným návrhem byl návrh nového pana ministra na změnu 
zákona, která odloží možnost ukládat pokuty až do výše 2 miliony 
Kč za předepsání léku jiným způsobem než elektronickým receptem (v 
případech nespadajících do výjimek dle vyhlášky č. 451/2017 Sb.), 
až do roku 2019. Návrh, který v podstatě znamená prodloužení lhůty 
k přechodu na elektronické recepty o jeden rok, byl schválen (nikdo z 
členů zdravotního výboru nebyl proti) a bude dále projednáván 
Poslaneckou sněmovnou. 
Česká lékařská komora se samozřejmě i nadále bude snažit 
prosazovat, aby elektronické recepty byly nepovinné. Naším cílem je 
fungující zdravotnictví a zachování dostupnosti lékařské péče i 
pro obyvatele venkova. Zasloužíme si, aby elektronické recepty, do 
kterých nás stát nutí investovat náš čas i peníze, fungovaly. 
Zároveň nechceme ztratit těch několik stovek zkušených lékařů, 
kteří nebudou moci podmínku elektronické preskripce plnit. 
V současnost vás žádám o předávání veškerých informací o 
problémech s elektronickými recepty, o chybách systému, o výpadcích 
spojení s tzv. Centrálním úložištěm, o komplikacích při 
získávání přístupu do systému a o kvalitě podpory ze strany SÚKLu 
a ministerstva zdravotnictví. 
Musíme státní úředníky a politiky vyvést z jejich bohorovného 
poklidu, že se vše nakonec nějak samo vyřeší. Abychom toto dokázali, 
potřebujeme konkrétní informace přímo od vás. 

S kolegiálním pozdravem Milan Kubek 

Reklama